پیگیری ملک ثبت شده

راهنما

برای پیگیری ملک ثبت شده ابتدا کد پیگیری 5 رقمی دریافت شده و شماره تلفن همراهی که هنگام ثبت ملک وارد نموده اید را به همراه کد تصویری که در صفحه، نمایش داده شده است را وارد کنید، سپس دکمه پیگیری را انتخاب نمایید.
پس از نمایش اطلاعات ملک ثبت شده در صورت درخواست حذف ملک، دکمه درخواست حذف را انتخاب کنید. در این صورت پس از تأیید توسط راهبر وب سایت، اطلاعات ملک شما حذف می گردد.

بازیابی اطلاعات ملک ثبت شده