پیگیری تبلیغ ثبت شده

راهنما

برای پیگیری تبلیغ ثبت شده ابتدا کد پیگیری 5 رقمی دریافت شده و تلفن همراهی که هنگام ثبت تبلیغ وارد نموده اید را به همراه کد تصویری که در صفحه، نمایش داده شده است وارد کنید و سپس دکمه پیگیری را انتخاب کنید .
پس از نمایش اطلاعات تبلیغ ثبت شده در صورت درخواست حذف تبلیغ، دکمه درخواست حذف را انتخاب کنید. در این صورت پس از تأیید توسط ادمین سایت تبلیغ شما حذف می شود.

بازیابی تبلیغ ثبت شده